"Sayang ang connection, sayang ang friendship.  Dahil pinilit ang isang bagay na di naman dapat at di uubra, lahat nasayang lang.  Sayang.  tsk tsk tsk."